Månadsarkiv: januari 2013

System Center 2012 Sp1 och NetApp Storage integration, Del 2

I del ett gick vi igenom hur man installerade en Linux VM med NetApp Simulatorn

I den här delen skall vi få igång SMI-S agenten på VMM server och få till kommunikationen mellan NetApp & VMM.

Förkrav:
Precis som i del 1, så behöver du vara NetApp kund eller partner med ett konto på NetApps hemsida för att ladda ner simulatorn.

Ladda ner SMI-S Agenten
http://support.netapp.com/NOW/download/software/smis/Windows/4.1/smisagent-4-1.msi

SMI-S Agent installation och konfiguration.

När du installerat SMI-S Agenten på VMM maskinen, starta Data ONTAP SMI-S Agent

Kör följande kommandon i terminalen, anpassa till dina IP/Users/Lösen som du satte i del 1.

smis cimserver start
smis cimserver status
smis root P@ssw0rd add 192.168.74.131 NetAppAdmin P@ssw0rd -t http

Syntax för sista kommandot ”smis agent_user agent_pwd add storage_sys storage_sys_user storage_sys_pwd

För att kontrollera SMI-S kopplingen kan du ställa frågor via terminalen

smis NetAppAdmin P@ssw0rd list
smis NetAppAdmin P@ssw0rd disks
smis NetAppAdmin P@ssw0rd luns
smis NetAppAdmin P@ssw0rd pools
smis NetAppAdmin P@ssw0rd volumes

Nu är du klar för koppla in din VMM mot NetApp

Det första vi ska göra är att skapa ett Run As account för NetApp

Sedan skapar vi en klassificering, jag kallade min kort och gott för NetApp

Sedan skall vi koppla in NetAppen

Välj SMI-S

Nu anger du din VMM server som provider, kom ihåg, det är den som har SMI-S agenten.
Ange NetApp admin kontot som du angav.

När den sökt klart, klicka vidare

I nästa steg väljer du att markera dom aggregat som du vill använda dig av. Du kan alltid återkomma hit senare om du gör ändringar. Välj klassificeringen som du skapade tidigare.

Slutför sedan Wizarden.

Kontrollera resultaten under de olika flikarna i Storage för att se att dom har uppdaterats.

iSCSI och skapa diskar (luns)

För att komma vidare så ska vi göra en lite instickare i NetApp webkonsolen och hämta lite data.

Kontrollera att iSCSI är aktiverat i NetApp då vi skall koppla upp vår Hyper-V host näst mot den.

I mitt fall loggade jag in med namnet på min NetApp Simulatorn FAS1 = http://fas1/na_admin/

Starta iSCSI initiator på din Hyper-V host, kontrollera att kopplingen fungerar mot NetApp. (oroa dig inte över att det inte finns några diskar än, det ska vi snart fixa)

Klicka sedan på configuration, kopiera initiator namnet till nästa steg.

Sådär, nu kan vi skapa vår första LUN i NetApp från VMM.

Välj vilket aggregat disken skall tillhöra, och ge den ett namn.
OBS! Viktigt, men simulatorn fantastisk generösa yta på 0,5GB så är det viktigt att skapa Thin Storage.

Nu kan vi dela ut disken till vår Hyper-V host, och nu skall vi använda iSCSI ID:t vi tidigare tog fram.

Börja med att välja egenskaper för disken.

Klicka på Logical Unit Assignment och sedan på add. Klistra in iSCSI ID:t, oroa inte för att det står Unknown, den ändras direkt efter att du klickat ok till ISCSIName

Går vi nu till vår Hyper-V Host och öppnar Disk Management (tips i Win 2012, Win+X för genväg)

Välj Rescan Disks, och disken kommer fram helt automagiskt!

Sådär, då har vi framöver en möjlighet att hantera NetApp diskar direkt från VMM 2012.

I nästa del så kommer vi gå igenom OnCommand Windows Agenterna för NetApp med stöd för OpsMgr & Orchestrator.

Annonser

PowerShell ISE med System Center 2012 moduler

PowerShell ISE är enligt min mening helt överlägsen gamla Powershell promten. Men för att det ska bli lite enklare i vardagen så har jag skapat ett litet skript som startar upp dom nödvändiga modulerna automatiskt åt mig.

I exemplet nedan så hämtar & laddar jag modulerna för Virtual Machine Manager 2012

Get-Module -ListAvailable *virtual* | import-module

Spara skriptet på lämpligt ställe, (som textfil med ändelsen .ps1) starta PowerShell ISE, Klicka på File och att välj öppna skriptet.

När skriptetet är laddat, tryck F5 eller på gröna playknappen för att köra den, och nu är du klar för att köra kommandon för VMM, exemplet nedan hämtar IP adress & VM namn från IP Adresspoolen i VMM.

För att ta reda på vilka modules du kan använda till dina olika produkter söker du enklast med följande kommandon:

Get-Module -ListAvailable

För att få lite färre träffar kan du söka med Wildcards, som här efter OpsMgr 2012.

Exchange Statistik

Jag får ofta frågor om hur man tar fram statistik från Exchange, här är några enkla exempel.

Hämtar alla brevlådorna och sorterar en tabell med Namn, Storlek (GB), Antal objekt

get-mailbox Get-MailboxStatistics sort-object -Property TotalItemSize -Descending | ft displayname, totalitemsize, itemcount

Smidigt inför migreringar av mailboxar.

Andra exemplet räknar upp per resurstyp, t.ex. hur många konferensrum har jag?

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | where {$_.ResourceType -eq ”Equipment”} | measure-object

Du kan byta ut ”Equipment” mot något av dessa sökbara värden:
UserMailbox
LinkedMailbox
SharedMailbox
LegacyMailbox
RoomMailbox
EquipmentMailbox
MailContact
MailUser
MailUniversalDistributionGroup
MailNonUniversalGroup
MailUniversalSecurityGroup
DynamicDistributionGroup
PublicFolder
SystemAttendantMailbox
SystemMailbox
MailForestContact
User
Contact
UniversalDistributionGroup
UniversalSecurityGroup
NonUniversalGroup
DisabledUser
MicrosoftExchange

System Center 2012 Sp1 och NetApp Storage integration, Del 1

Har du som jag funderat på hur VMM 2012 egentligen fungerar med SMI-S/SMP och Storage. Är den bra till nåt? Är det värt satsa på ett SAN med stöd för SMI-S som till exempel NetApp har.

Då Lan Assistans är NetApp partner känns det naturligt för mig att gå denna väg, men jag vet att bland annat Dell Equallogic och många andra har stöd för både SMI-S och SMP.

Då jag i min egen labbmiljö inte har råd att köpa in en NetApp och ha ståendes, så valde jag att installera en NetApp simulator, och det är uppsättningen av den som första delen av bloggen kommer att handla om.

Jag förutsätter att du på egen hand har fått upp Hyper-V & VMM 2012 SP1 samt senare i serien även OpsMgr 2012 Sp1.

OBS! Du behöver registrera dig på NetApp för att kunna ladda ner NetApp Simulatorn vi använder, givetvis kan du som har ”äkta” vara på kontoret hoppa simulatorsteget och gå rakt på hur du skall konfigurera din NetApp med VMM 2012 Sp1

Allright, låt oss börja med alla nedladdningar som behövs:

Data ONTAP Simulator 7.3.6
http://support.netapp.com/cgi-bin/simulatorlic.cgi/download/tools/simulator/ontap/7.3.6/7.3.6-sim-cdrom-image-v22.iso, då jag kör Hyper-V, så valde jag att ladda ner OnTap 7.3.6 (8.x är en färdig VMware maskin, men stödet för det vi ska labba med finns i version 7.3.6)

CentOS 6.3
http://ftp.sunet.se/pub/Linux/distributions/centos/6/isos/i386/CentOS-6.3-i386-bin-DVD1.iso Du kan välja att ladda ner minimal utan GUI, men själv tycker jag det är skönt att pilla med brandväggar & ipadresser i GUI:t J

Linux Integration Services Version 3.4 for Hyper-V

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34603

 1. Allright, när allt är nedladdat så är det dags att börja installera, för att installera CentOS och NetApp simulatorn följde jag följande Blogg från MS Consulting Services. Det är ”nästan” bra, dom har missat en massa saker som för mig som inte är en Linux guru inte var självklara, men för att du käre läsare skall slippa slita ut Google så har jag nedan ”fixarna” till dom olika stegen färdiga!

Viktigt att inte missa när du följer bloggen ovan.

 1. När du skapar VM:en i Hyper-V eller VMM, se till att den installeras med Legacy Network Adapter.
 2. När du installerat klar CentOS enligt bloggen kommer nästa problem, nämligen när MS Linux Integration Services skall på, det gick tvärt inte köra som MS föreskrev. Så jag tog denna artikel till hjälp.
  1. http://blog.shawnhyde.com/post/2012/10/20/Step-by-Step-install-of-CentOS-63-on-Microsoft-Hyper-V-Server-with-Linux-Integration-Services-Version-34.aspx
  2. OBS! Glöm inte elevera din terminal med kommando su så att du får rätt att köra kommandona enligt instruktionen.
 3. Nästa problem kommer efter att integration services är installerade, CDROM enheten försvinner.
 4. Glöm inte att efter installationen ta bort legacy nätverkskortet och att kopiera den gamlas MAC adress. Jag tyckte det var enklare att sätta IP/Brandvägg i GUI:t enligt bilden nedan:

 5. Eftersom det är labmiljö så valde jag att stänga brandväggen, du får själv bestämma hur du vill göra själv.

 6. Nu kan du återgå till att montera ISO skivan och installera OnTap simulatorn enligt instruktionen i punkt 1.

I Nästa del skall vi konfigurera vidare på NetAppen & installera SMI-S agenten på VMM servern. Och se att allt kopplar upp sig som den skall.

Nu är monstret lös

Med en blogg så känns det som jag slipper spamma alla stackare på Facebook, och jag kan ägna mig åt betydligt längre bloggposter med ”manualer” och dylikt. Först ut inom kort kommer vara System Center 2012 + NetApp = SANT!