Månadsarkiv: mars 2013

Exchange 2013 RTM CU1 Status

2:a april ser det ut som att vi äntligen kan påbörja migreringarna till Exchange 2013!

Annonser

Hög Ping i Hyper-V VM:s

Var ute hos kund idag och tillbringade ett ental timmar med att felsöka varför deras virtuella maskiner var riktigt sega. Till slut kom vi fram till att nätverket är segt i Hyper-V och påverkade förståss allt som dessa maskiner skulle göra. Mest tydligt var det att pingtiderna var riktigt usla även vid mycket måttlig belastning, samt att nätverkskopiering mellan maskiner vandra mellan 0,5 till 10 mbit.

Till slut visade sig att kundens Broadcom nätverkskort har en ”Performance” funktion som heter VmQueues aktiverad som standard. Att helt sonika stänga av denna funktion gav direkt 100% prestanda!

pingtider

Länk till bloggen som räddade min dag och förklarar vart du ändrar på nätverkskortet: http://justin.simmonds.id.au/?p=68

/Harri

VMM 2012 Sp1 är installerad, nu då? Del3 – VM Templates

I del 1 av denna bloggserie så gick vi igenom VM nätverken.

I del 2 byggde vi Referens en VM och konfigurerade biblioteket.

I denna del ska vi skapa Mallar (Templates) för våra VM:s

VM Templates

Först skapar vi.

 • Bläddra ner till bibioteket (Library), och välj ”Explore”
  • Kopiera sedan dina ISO filer (jag brukar skapa en katalog som jag kallar ISO)

 • Lägg sedan till Hyper-V unde Cloud Compability, ändra CPU, Minne, Disk & nätverk efter önskemål.

 • Sedan skapar vi en Guest OS Profile där vi anger Windows (även Linux) servern inställningar.

 • Välj om du vill ansluta till en domän eller workgroup. Använd med fördel ”Run As Accounts”

 • Sedan skapar vi VM Templaten som syr ihop allt vårt arbete hittils.

 • Välj sedan VHD filen du tidigare lagrade i biblioteket.

 • Ge mallen ett namn

 • Välj hårdvaruprofilen du tidigare skapade, eller skapa en ny.

 • Välj OSprofilen du tidigare skapade, eller skapa en ny.

 • Klicka dig sedan vidare och välj create så är din VMtemplate färdig.

 • Nu är vi nästan klara, först skall vi köra ett PS skript för att sätta rätt OU där maskinen skall skapas.
Get-SCVMTemplate -Name ”Windows Server 2008 R2” | Set-SCVMTemplate -DomainJoinOrganizationalUnit ‘OU=Domain Servers,DC=ch,DC=servebeer,DC=com’

 • Om du ändrar någon inställning under skapandet av din VM så kommer dom internationella inställningarna försvinna ur OS templaten då en ny temporär template skapas. För att motverka detta så ställer vi in internationella inställningar även i VM templaten. Nedan PS skriptet som fixar det.
# Prequisites
# Get-Module -ListAvailable *virtual* | import-module
# Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned
$template = Get-SCVMtemplate -Name ”Windows Server 2008 R2”
$settings = $template.UnattendSettings;$settings.add(”oobeSystem/Microsoft-Windows-International-Core/UserLocale”,”sv-SE”);
$settings.add(”oobeSystem/Microsoft-Windows-International-Core/SystemLocale”,”sv-SE”);
$settings.add(”oobeSystem/Microsoft-Windows-International-Core/UILanguage”,”en-US”);
$settings.add(”oobeSystem/Microsoft-Windows-International-Core/InputLocale”,”1053:00000153”);
Set-SCVMTemplate -VMTemplate $template -UnattendSettings $settings

Kontrollera att inställningarna kom in rätt med

Get-SCVMtemplate -Name ”Windows Server 2008 R2” | fl unatt*
 • Sådär, nu är din VM Mall (Template) färdig, för att skapa en maskin så kan du högerklicka på mallen och välja att skapa en ny VM.

 • Klicka igenom dom olika valen & profilerna och välj ”create på slutet” för att skapa din maskin

  Sådär, nu kommer maskinen att skapas och installeras som du vill.

  I nästa del kommer jag gå igenom hur du håller dina mallar uppdaterade.

Importera PST filer från Enterprise Vault till Exchange

Några bra Exchange skript som jag använt när jag migrerat kunder från Symantects Enterprise Vault till Exchange. Skripten är från Exchange 2010 Sp1 och framåt.

OBS! Artikel omfattar inte hur du sätter upp Arkiveringen i Exchange 2010, men det finns en suverän blogpost i flera delar här: http://techdom.nl/microsoft/exchange-2010-sp1-archiving-part-1-introduction-preparing-exchange-environment/

Enterprise Vault (EV) har en funktion att dumpa alla arkiv till PST, det är redan gjort innan punkt ett.

Jag kör PowerShell ISE oftast för att underlätta skriptarbetet, för att få PowerShell ISE prata Exchange 2010 kör jag följande på den
Add-PSSnapin Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.E2010

Radera EV Stubbarna

Det första vi ska göra efter att vi stängt av EV är att ta bort stubbarna från mailboxen som inte längre har ett EV Arkiv. Detta gör vi via PowerShell.

Search-Mailbox -Identity HAFO01 -SearchQuery ‘body:”This message has been archived. View the original item”‘ –DeleteContent

 Aktivera Policys & Arkivet

Kör skriptet nedan på önskad mailbox, ändra ”Din MBX Policy” & ”ArchiveDB01” så att den matchar dina inställningar.

# Skriv in namnet på önskad mailbox i variabeln på rad 2 (HAFO01)
$MB = ”HAFO01”Set-Mailbox -Identity $MB –SingleItemRecoveryEnabled $true -LitigationHoldEnabled $true -RetentionPolicy ‘Din MBX Policy’ 

Enable-Mailbox -Identity $MB.Name -Archive -ArchiveDatabase ‘ArchiveDB01’

Skapa en csv fil för importen

Jag gjorde helt enkelt en ”dir” i kommandoprompten och pipade den till en txt fil, sedan formaterade jag den med Excel enligt nedan. Finns säkert snyggare sätt, men detta fungerade bra för mig J

CSV filens utseende när den var färdig. OBS! Spara den som UTF8 om du vill ha stöd för ÅÄÖ.

PSTFiles;Name
HarriForberg_Export_0001.pst;Harri Förberg
HarriForberg_Export_0002.pst;Harri Förberg
HarriForberg_Export_0003.pst;Harri Förberg

Migrera PST filerna från EV till Exchange

För att sedan importera alla PST filerna till användarnas arkiv

$data = Import-Csv .\D:\Script\ImportArchive\FormerUserArchive.csv -Delimiter ”;”foreach ($row in $data)

    {

    $PSTFile = $row.PSTFiles
    $MBName  = $row.Name
    $FilePath = (‘\\Fileserver1\Enterprise Vault PST\’ + $PSTFile)

$MBName
$PSTFile 

    New-MailboxImportRequest -Mailbox $MBName -FilePath $FilePath -BatchName ”EV PST Import” -Name $PSTFile -BadItemLimit 30
}

För att få lite statistik, kör kommandot:

Get-MailboxImportRequest | Get-MailboxImportRequestStatistics | ft Name, Status, TargetAlias, BytesTransferredPerMinute, PercentComplete -AutoSize

För att radera gamla (färdiga) requests

Get-MailboxImportRequest -Status Completed | Remove-MailboxImportRequest

 

/Harri

Problem att v2v:a ifrån VMware till Hyper-V med VMM 2012?

Ett antal problem som jag stött på ute hos kund när jag hjälpt dom konvertera från VMware till VMM & Hyper-V

Migreringen går snett direkt

VMM spottar ur sig fel när du försöker migrera:

Error (2901)
The operation did not complete successfully because of a parameter or call sequence that is not valid.
The parameter is incorrect (0x80070057)

Recommended Action
Ensure that the parameters are valid, and then try the operation again.

VMware ESX hostarna står i status OK (Limited ) Förklaringen för vad limited innebär hittar du här: http://blogs.technet.com/b/scvmm/archive/2009/01/05/enabling-full-management-of-vmware-with-scvmm.aspx

Lösningen är enkel, och hittar du längst ner i denna artikel: http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg610652.aspx

Kan inte konvertera till klusternoder

Här handlar det om att VMM inte vill/kan migrera en VMware VM direkt till klustret, det finns två lösningar på problemet:

 1. Lägg till icke klustrad disk på en host. (DAS eller SAN disk)
 2. Ha en till oklustrad maskin att migrera till.

När v2v:n (Virtual to Virtual) är klar så gör du helt enkelt maskinen till en ”Higly Available VM”

Klagar på saknat av nätverk

Du måste ha samma VLAN & nät uppsatt i den hosten som du skall migrera till dom den som du hade.

Generella tips för större chans att lyckas med migreringarna

 • Avinstallera VMware tools INNAN du v2v:ar maskinen
 • En nerstängd maskin går oftare igenom utan problem än en som är startad, speciellt om det är mycket I/O på dom.
 • Gör om fixed disks till Thin Provisioned i VMware, du sparar massor med tid på detta.
 • Krymp disken om det går.

Generella tips efter v2v är genomförd

 • Hyper-V & VMware hanterar inte minne på samma sätt, likaså bör inte du göra det. Ställ om VMwares Fixed ram till Dynamic Memory.
 • Konvertera VHD till VHDX (v2v gör alltid VHD)

Storage Spaces vs HW Raid prestanda i labbmiljö

Jag bytte nyligen ut lite diskar i min labbmiljö och passade på att göra lite prestandatester.

Testriggen är en Asus P9X79Pro med en Intel I7-3820 med 64GB Ram.

Dom nya diskarna jag köpte in efter mycket studerande av prestandatester på internet är Seagates 3TB Barracuda (ST3000DM001). http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=653074

Redan från början hade jag bestämt mig för en hårdvaruraid 10 efter att ha testat Storage Spaces utan att ha blivit imponerad förra gången. Men hur skulle denna komma att stå sig med Storage Spaces i jämförelse då?

Disken jag skulle ersätta är Western Digital Black Edition 2TB och den presterade enligt följande. Den nya Seagate Disken var markant snabbare i sekventiell läsning/skrivning. I övrigt ganska små skillnader.


Diskarna är kopplade till Asus Moderkortets 4 Sata 3Gbits kopplingar – mina 6Bits är upptagna med SSD, och diskarna kommer ändå inte maxa 3Gbit/per disk.

Asus P9X79Pro Hårdvaruraid Windows Server 2012 Storage Spaces
Stripade diskar Simple
Raid 5 (Paritet) Parity
Raid 10 Mirror

Valet var svårt, och det är trots allt inga jätteskillnader på HW raid på moderkortet vs Storage Spaces. Storage Spaces har ett fantastiskt interface där du kan tunt provisionera ut dina diskar, och du kan välja olika raidset samtidigt så att du inte måste hålla dig till en enda.

I mitt fall så föll valet till slut på HW Raid 10, jag lagrar alla mina filer + Hyper-V VM:s som inte går på SSD på den volymen. Det är fortfarande osäkerhet i hur Storage Spaces allokerar över diskarna, samt att prestanda har en förmåga att försämras över tid enligt tidigare mätningar. Likaså är det svårt att övervaka storage spaces idag, så för manuell kontroll, och bättre övervakning av diskarna så vinner HW Raid 10 som bästa lösningen för mig. Visst jag får bara ut 5,18TB formaterad yta med den lösningen, men det var vad jag behövde J

Nedan en bild över slutliga uppsättningen i Intels Rapid Storage, missa inte den då du kan ändra raid utan att starta om maskinen varje gång, samt att du får kontroll över cache funktioner m.m. En personlig favorit är att den mailar mig ifall en disk är på väg att ryka (eller redan gjort det).