Månadsarkiv: april 2013

VMM 2012 SP1 Rollup 2 kräver en specialare

När Microsoft nyligen släppte RollUp 2 av Sp1 för VMM 2012 så löser man ett 20 tal viktiga fel/problem. Tyvärr går det inte bara att installera detta rakt av då rollup 1 patchade filer på ett felaktigt sätt (läs mer om det här: http://blogs.technet.com/b/scvmm/archive/2013/04/23/update-on-system-center-2012-sp1-update-rollup-2-ur2-for-virtual-machine-manager.aspx)

Hur du skall gå till väga:

  1. Du som har Rollup 1 installerad måste avinstallera den först.
  2. Du som har Rollup 2 installerad ovanpå Rollup 1, måsta avinstallera båda, sedan installera om.
  3. Har du ingen Rollup installerad är det bara att installera RU2 direkt.

OBS!! Glöm inte att alla Hyper-V hostar måste få en ny agent installerad när Rollup 2 är klar, detta gör du enklast genom att högerklicka på Hyper-V hosten i VMM och välja ”Update Agent”. Detta kräver inte en omstart av servern.

Ladda ner filerna för konsolen & VMM servern (för Hela System Center 2012 Sp1 RU2)  här: http://support.microsoft.com/kb/2802159/en-us

 

Problem som löses med RU2 för VMM 2012 SP1

Virtual Machine Manager Server (KB2826405) och administrationskonsolen (KB2826392)

Problem 1

Operativsystemet SUSE Linux Enterprise Server 11 saknas i listan med Linux OS.

Problem 2

En virtuell dator kan inte starta efter uppgradering från Windows 7 till Windows 8 när metoden DiscardSavedState används.

Problem 3

Att det går inte upprätta en anslutning till VMware virtual machine remote console-session.

Problem 4

Externt publicerade filtreras VMNDs felaktigt.

Problem 5

När du tar bort en virtuell växel extension, egenskap eller redigera en anslutningssträng för virtual switch extension manager, tas ett användargränssnitt som genererat skript även HostGroups som är associerade med VSEM.

Problem 6

UPPSet har inte angetts för ett fysiskt nätverkskort när du lägger till nätverkskortet i ett team och när nätverkskortet är först i listan över nätverkskort.

Problem 7

Standard-gateway saknas i ett virtuellt nätverkskort när du har lagt till ett fysiskt nätverkskort logisk switch.

Problem 8

Statisk IP-adresspool som har den första adressen i ett undernät inte för externa nätverksnummer.

Problem 9

VMM kraschar under värd uppdaterare när VMM går inte att skapa en CimSession med fjärrvärden.

Problemet 10

Standard (äldre) virtual switch skapas på Windows 8-värdar med hantering av virtuella nätverkskort bevaras inte IP-egenskaperna för det fysiska nätverkskortet.

Problemet 11

Användargränssnitt för administration kraschar med ett NullReferenceException-fel när du klickar på Remediate på en värd i stället för virtuella nätverkskort.

Problemet 12

Användargränssnittet för Virtual Machine Manager visar ett nätverkskort i en stat som ”Inte ansluten”.

Problem 13

Virtual Machine Manager slutar svara med hög CPU-användning för fem till tio minuter när du konfigurerar en VMND som har 2 000 nätverkssegment.

Problemet 14

Egenskapen värd virtuella nätverkskort för en management-kortet visas inte port klassificering.

Problemet 15

Live migrering misslyckas på 26 procent när nätverkskortet som är kopplad till ett isolerat virtuell dator-nätverk.

Nummer 16

Virtual Machine Manager-tjänsten kraschar när en virtuell dator som inte har en port-profil har migrerats till ett kluster med hjälp av en logisk switch som har en standardprofil för port som anges.

Problemet 17

Med dynamisk optimering på ett kluster med inkompatibla värd processorer gör en Virtual Machine Manager-tjänsten kraschar.

Problemet 18

Värd-uppdaterare kraschar för varje värd som har rollen RemoteFX aktiverad.

Nummer 19

Minsta minne för dynamiskt minne som är större än 32GB är en säkerhetsrisk.

Problemet 20

Status för nätverkskortet visas som Frånkopplad i Virtual Machine Manager.

Annonser

Exchange deployment Assistant uppdaterad

Nu finns äntligen stöd för alla som håller på och migrerar från Exchange 2007 & 2010 till Exchange 2013.

http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2013/04/22/updated-exchange-server-2013-deployment-assistant.aspx

Problemlösning i Hyper-V/VMM 2012 Sp1

Jag har samlat på mig lite information om problemlösning jag råkat ut för senaste tiden.

  1. SQL 2012 SP1 loopar Windows Installer och ställer till problem.
  2. Monterad DVD krachar VMM 2012 Sp1 konsolen & tjänsten.
  3. Låsta objekt i SQL gör att VMM 2012 jobb inte går att starta.
  4. Korrupta VM:s går ej att ta bort från Hyper-V/VMM

1. SQL 2012 SP1 loopar Windows Installer och ställer till problem

Det finns en hel del buggar i SQL 2012 SP1, varar den värsta är att den krachar VMM m.fl. System Center 2012 produkter där Windows Installer går i evighetsloop.
Nu finns den en stor uppdatering med flertalet buggfixar, inklusive en fix på Windows Installer felet. Speciellt alla ni som kör System Center på SQL 2012 SP1 bör uppdatera till denna snarast.

Den finns inte på Windows Update än, men sök på kb2790947 på http://catalog.update.microsoft.com så får ni ner den. Jag rekommenderar dessutom denna väg då manuell installation av RU2 är att föredra före Windows Update då den ger mera feedback på SQL uppdateringen.

För att kontrollera om din SQL 2012 behöver uppdateras, öppna SQL management tool så ser du versionsnumret i ”roten”

Här har du en opatchad SQL 2012 med SP1 (11.0.3000)

Efter patchning av SQL skall du ha versionnummer 11.0.3339 (för RU2)

2. Monterad DVD krachar VMM 2012 Sp1 konsolen & tjänsten.

Problemet uppkommer när man kör Hyper-V i kluster och en DVD monteras lokalt via Hyper-V Managern, till exempel installationen av Hyper-V tools och sedan har man glömt bort att skicka DVD:n efteråt. I sig själv skulle detta inte vara ett så stort problem, men nu leder detta till av VMM krachar varje gång den kör en ”refresh” av VM:s. Detta inträffar även med senaste rollupen (2) för VMM & alla nu tillgängliga patchar i Windows/SQL/VMM.

För att underlätta så har jag skrivit en PowerShell OneLiner som listar alla DVD som är monterade i din Hyper-V miljö.

# Hämta alla VMs i listformat från Hyper-V (körs på VMM servern)
Get-Module -ListAvailable *virtual* | import-moduleGet-SCVirtualMachine | where {$_.VirtualizationPlatform -eq ”HyperV”} | Get-SCVirtualDVDDrive | where {$_.Connection -ne ”None”} | FL Name, Connection

Följande fel (EventID 1000 samt 1026) loggas i VMM när felet inträffar, jag rekommenderar starkt att ni väljer att larma från OpsMgr när detta händer.

3. Låsta objekt i SQL gör att VMM 2012 jobb inte går att starta.

När du startart ett nytt jobb i System Center 2012 Virtual Machine Manager så får du felkoden ”Error 2606”. Nedan två artiklar hjälpte mig enkelt vidare.

Jag stötte på detta när jag skulle patcha en host och satte den i ”Maintenance Mode”, men efter omstarten så kunde jag inte göra ”Stop Maintenance mode” då den påstod att ett jobb i VMM låste hosten. Så var inte fallet, men i SQL fanns en låsning, följde artikeln nedan och sedan fungerade det direkt!

http://www.mssqltips.com/sqlservertip/2732/different-techniques-to-identify-blocking-in-sql-server/
http://support.microsoft.com/kb/2795040

4. Korrupta VM:s går ej att ta bort från Hyper-V/VMM

Om en VM av nån anledning har blivit oåterkalleligen förstörd, och dessutom inte går att ta bort från Hyper-V/VMM då återstår hårdare tag. Länken nedan beskriver hur du går till väga.
http://blogs.technet.com/b/chrad/archive/2010/06/24/hyper-v-can-t-delete-virtual-machine-with-opertion-cannot-be-performed-while-the-object-in-current-state.aspx

Om korruptionen är så omfattande att det inte ens går starta VMM så kan du behöva ta bort VM:en från SQL databasen direkt, se nedan länk.
http://blogs.technet.com/b/scvmm/archive/2009/04/30/fixing-an-incomplete-vm-that-s-stuck-in-the-creating-state.aspx

Och till sist, lyckas inga av ovanstående kan du alltid ta kontakt med mig J

/Harri

Ladda PowerShell ISE kommandon automatiskt

Jag föredrar PowerShell ISE över ”Old fashion” PS konsolen vilken dag som helst. Dock laddar den inte Exchange, VMM m.m. modulerna automatiskt åt mig.

För att råda bot på detta så kan vi skapa en profil för ISE. Du gör detta genom att skapa en profile.ps1 fil som du sparar i dina dokument under WindowspowerShell mappen.

När profilen är skapad kommer ISE (och vanliga PS) alltid att utföra det du önskar av den vid uppstart, lite som autoexec.bat i dos en gång i tiden 🙂


Sedan ändrar du filen beroende på vad du vill att den skall starta:

Exempel 1: Exchange 2013

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri http://cas.domain/PowerShell/ -Authentication Kerberos

Import-PSSession $Session

Exempel 2: Exchange 2010 

add-pssnapin Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.E2010

Exempel 3: SCVMM 2012

Get-Module -ListAvailable *virtual* | import-module

Skulle du hellre vilja starta modulen från ISE menyn?

$psISE.CurrentPowerShellTab.AddOnsMenu.SubMenus.Add(
”Connect to Exchange”,
    {
$s = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange `
       -ConnectionUri http://cas.domain.com/PowerShell/ `
-Authentication Kerberos

       Import-PSSession $s
    },
 ”Control+Alt+Z”
)

Detta ger dig följande resultat:


Vill du använda profilerna för alla användare? Inga problem, detta var bara en av de sex profilerna som du kan ställa in i PowerShell. Läs vidare på: Hey, Scripting Guy! Blog

VMM 2012 PowerShell Flyttskript

Många gånger i VMM har jag stött på att jag vill flytta alla maskiner till ny lagring, göra maskinerna till ”Highly Available”  eller dylikt. Här kommer ett enkelt skript som enkelt kan modifieras för alla dessa behov.

 

Get-Module -ListAvailable *virtual* | import-module
$VMHost = Get-SCVMHost -VMMServer vmm1 | where {$_.Name -eq ”hv1.domain.com”}
$VM = Get-SCVirtualMachine | where {$_.IsHighlyAvailable -eq $true}
foreach ($obj in $VM)
    {
Move-SCVirtualMachine -VM $obj -VMHost $VMHost -HighlyAvailable $false -Path ”M:\Hyper-V_5TB” -RunAsynchronously -UseLAN
write-host $obj
    }

Bonuskript: OneLiner för att se vart alla VMs VHD(x) Filer är upplagda på en specifik host:

(Get-SCVirtualMachine | where {$_.VMHost -eq ”hv1.domain.com”}) | Get-SCVirtualHardDisk | Sort-Object -Property Location | FT Location

Uppgradera SCCM 2012 till SP1

Windows Noob har många bra guider, denna beskriver början på uppgraderingsprocessen till SP1 i SCCM 2012.

http://www.windows-noob.com/forums/index.php?/topic/7437-using-system-center-2012-configuration-manager-part-11-upgrading-the-hierarchy-to-service-pack-1/

Förenklad Exchange 2013 installation

För en snabb och smidig Ex2013 installation

Samma kommando för Ex 2013 CAS, MBX eller CAS/MBX rollerna.

Import-Module ServerManager ; Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation,Desktop-Experience,NET-Framework-45-Features,RPC-over-HTTP-proxy,RSAT-Clustering,RSAT-Clustering-CmdInterface,RSAT-Clustering-Mgmt,RSAT-Clustering-PowerShell,Web-Mgmt-Console,WAS-Process-Model,Web-Asp-Net45,Web-Basic-Auth,Web-Client-Auth,Web-Digest-Auth,Web-Dir-Browsing,Web-Dyn-Compression,Web-Http-Errors,Web-Http-Logging,Web-Http-Redirect,Web-Http-Tracing,Web-ISAPI-Ext,Web-ISAPI-Filter,Web-Lgcy-Mgmt-Console,Web-Metabase,Web-Mgmt-Console,Web-Mgmt-Service,Web-Net-Ext45,Web-Request-Monitor,Web-Server,Web-Stat-Compression,Web-Static-Content,Web-Windows-Auth,Web-WMI,Windows-Identity-Foundation

Sedan är det klart skall du installera följande för en ren CAS server:

Och följande på en Mailbox alternativt MBX+CAS kombinerad server.

  1. Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Core Runtime 64-bit
  2. Microsoft Office 2010 Filter Pack 64 bit
  3. Microsoft Office 2010 Filter Pack SP1 64 bit

Sedan är det bara att installera Ex2013 från skivan.

Geekhumor mellan Exchange 2013 installationerna

Prova köra en traceroute på Tracert 216.81.59.173, jag fick vänta till 14 hops och sedan börjar det roliga 🙂

Kör kommandot i kommandopromten

Tracert 216.81.59.173

Skärmklipp

Exchange 2013 äntligen redo för migreringar

Microsoft lade nyligen upp Exchange 2013 CU1 uppdateringen som var sista länken i kedjan för migreringar från Ex 2007/2010.

Mer info hittar du här: Released: Exchange Server 2013 RTM Cumulative Update 1

Direktlänk till nedladdningen av Ex2013 CU1 Cumulative update 1 for Exchange Server 2013

MS passade även på att släppa en Ignite Webcast som beskriver samlevnad mellan Ex2013 & tidigare versioner. Du kommer åt den här: Exchange Deployment and Coexistence

/Harri