Månadsarkiv: januari 2014

Att tänka på när ni skapar Storage Spaces / VDisks

Vill du kunna lägga till en (1) disk i din Storage pool i framtiden? Då gäller det att du skapat VDisken i StoragePoolen rätt från början. NumberOfColumn värdet bestämmer hur många diskar som du måste öka med åt gången. (Starta med 3 och du får 3 som default, ska du öka i framtiden så måste du lägga till 3 diskar varje gång du uppgraderar 3+3 dvs.

Annonser

System Center 2012 R2 – UR1 är här

Nedan länk har informationen till både patcharna & beskrivningar.

http://support.microsoft.com/kb/2904734/en-us

Gällande VMM så finns en del ”issues”, efter patchningen så behöver ni köra ett SQL script, samt kontrollera filbehörigheterna i mappen: ”C:\Program Files\Microsoft System Center 2012 R2\Virtual Machine Manager\bin\AddInPipeline\HostSideAdapters”, just den sista delen är ingenting nytt då jag träffat på den flera gånger, både i 2012 & i 2012 R2.

Se nedan klipp från KB artikeln för VMM

Important After you install the update package, you must apply the following SQL script on your Virtual Machine Manager Microsoft SQL Server database for Update Rollup 1 to function correctly.

/* script starts here */
ALTER Procedure [dbo].[prc_RBS_UserRoleSharedObjectRelation_Insert]
(
    @ID uniqueidentifier,
    @ObjectID uniqueidentifier,
    @ObjectType int,
    @RoleID uniqueidentifier,
    @UserOrGroup varbinary (85),
    @ForeignAccount nvarchar (256),
    @IsADGroup bit,
    @ExistingID uniqueidentifier = NULL OUTPUT
)
AS
SET NOCOUNT ON
   SELECT @ExistingID = [ID] FROM [dbo].[tbl_RBS_UserRoleSharedObjectRelation]
   WHERE [ObjectID] = @ObjectID AND [RoleID] = @RoleID 
 AND
 -- Select owner OR Select all which matches ForeignAccount or UserOrGroup OR
 -- both ForeignAccount and UserOrGroup is NULL 
 (([UserOrGroup] = @UserOrGroup OR [ForeignAccount] = @ForeignAccount) OR
 ([UserOrGroup] IS NULL AND @UserOrGroup IS NULL AND [ForeignAccount] IS NULL AND @ForeignAccount IS NULL))
   /* Ignore duplicate entries */
   IF (@ExistingID IS NULL)
   BEGIN
   INSERT [dbo].[tbl_RBS_UserRoleSharedObjectRelation]
        ([ID]
        ,[ObjectID]
        ,[ObjectType]
        ,[RoleID]
        ,[UserOrGroup]
        ,[ForeignAccount]
        ,[IsADGroup]
        ,[IsOwner]
        )
  VALUES
  (
      @ID,
      @ObjectID,
      @ObjectType,
      @RoleID,            
      @UserOrGroup,
      @ForeignAccount,
      @IsADGroup,
      0
  )
   END
SET NOCOUNT OFF
RETURN @@ERROR
/* script ends here */

Powershell Pingverktyg

Jag brukar använda ett skript som är enkelt anpassningsbart för att snabbt pinga många maskiner, användbart när man vill testa att alla maskinerna svarar på Ping efter en live migration från en host till en annan.

Du har två lägen som du kan köra:

Ett: Pinga alla maskiner som är startade (hittar automatiskt alla VM:s som du har)

Två: Pinga alla maskiner utifrån en textfil (Givetvis finns en oneliner för att automatiskt fylla listan åt dig!)

Jag brukar skapa en CMD fil i skriptkatalogen som startar PowerShell Skriptet, sedan brukar jag skapa en länk till skrivbordet, sätta lämpligt namn & en snygg ikon på den. Då har du den alltid lätt tillgänglig.

Skript 1, Pinga alla VM:s som är startade

#### Ping all computers
#
# Load Virtual Machine Manager Commandlets
ipmo
virtualmachinemanager

# Ping all Running VM:s
Write-Host
”Pinging all Running VM:s”
$VM
= ((Get-SCVirtualMachine | ? Status -EQ ”Running”).Name)

foreach ($name in $VM)
{
if ( Test-Connection -ComputerName $name -Count 1 -ErrorAction SilentlyContinue ) {
Write-Host $name is up” -ForegroundColor Green
}
else {
Write-Host $name is down” -ForegroundColor Red
}
}

Skript 2, Pinga efter en textfil:

#### Ping all computers in textfile
#
# First get a list of all your computers to the textfile (remove # first, the edit the list to your liking)
# (Get-SCVirtualMachine | where {$_.VirtualizationPlatform -eq ”HyperV”}).ComputerName > C:\script\computers.txt

### or this if you only have one Hyper-V host (w/o SCVMM)
# (get-vm).Name > C:\script\computers.txt

### Then ping all computers in this list

$names = Get-Content ”C:\script\computers.txt”

foreach ($name in $names) {
if ( Test-Connection -ComputerName $name -Count 1 -ErrorAction SilentlyContinue ) {
Write-Host $name is up” -ForegroundColor Green
}
else {
Write-Host $name is down” -ForegroundColor Red
}
}

ITHarri har flyttat till egen domän

Från och med nu kan du surfa rakt in på itharri.com, men den gamla adressen itharri.wordpress.com kommer också att fungera framöver (omdirigerar dig automatiskt till itharri.com)

Väl mött