Kategoriarkiv: VMM 2012

Tips för flera vanliga VMM & Scom frågor

 1. När du patchar din VMM server, se till att samtidigt patcha din SCOM server till samma version (allra helst när vi pratar update rollups)
 2. När du patchat din VMM server, se då till att inte glömma uppdatera VMM agenterna, mycket vanligt att detta glöms bort.
 3. Uppdatera även SCOM management packet, den läggs under \Program Files\Microsoft System Center 2012 R2\Virtual Machine Manager\ManagementPacks på den disken där du installerade VMM. Använd SCOM konsolen på din VMM server för att importera dessa.
 4. Se till att alla dina VMM infrastrukturobjekt övervakas av SCOM
 5. Bugg: Har du en ”Stored Virtual Machine” i Libraryt, så kan detta ibland förhindra din SCOM Connection från att lyckas koppla upp sig igen i samband med en uppgradering. Workaround: Ta bort och lägg tillbaka den sparade VM:en.
 6. LÄS ALLTID KB Artikeln för VMM & SCOM när update Rollup släpps, det står en massa bra information där!

Väl mött itHarri

weblogo_182x45

Annonser

VMM Tips – Uppdatera Infrastrukturagenter

VMM synkar inte själv och ger dig en varning om att dina infrastruktur agenter för övriga maskiner än Hyper-V.

 1. Som bilden visar, så är agentera för de första 4 maskinerna inte den senaste, trots det rapporterar VMM att agenten är ”Up-to-date”.VMM_Agentupdate1
 2. Eftersom VMM tror att agenten är av senaste version, får du heller inte uppdatera den…
  VMM_Agentupdate2
 3. Klickar du däremot på ”Refresh” knappen, så händer det saker. Sedan är det fritt fram att uppdatera agenterna.
  VMM_Agentupdate3

Väl mött, och tills nästa gång //itHarri

SQL 2012 krachar efter SCCM 2012 R2 installation

Hjälpte en kollega idag med felsökning på varför SCCM 2012 R2 krachade SQL tjänsterna varje gång SCCM servern startades om, efter initiala installationen av SCCM. (SCCM installationen gick igenom utan fel)

Ledtrådar till felet:

EventViewern: EventID 26014 Unable to load user-specified certificate [Cert Hash(sha1) ”A3B….913C”]. The server will not accept a connection. You should verify that the certificate is correctly installed.

Det fanns mycket riktigt ett certifikat i personal store (local computer), som nyckeln i eventidt matchade med, men den var skapad av VMM:s agenten för Infrastrukturunderhåll. Och den kunde man inte hantera dom privata nycklarna på, så SQL servicen kunde inte skriva in sina rättigheter på certet, och därmed kunde den inte starta upp igen efter en omstart av SQL tjänsten.

Lösningen: Läste tillbaka från DPM till punkten innan SCCM installationen, avinstallerade VMM Agenten, som automatiskt tog bort certifikatet med samma datornamn.

Installerade SCCM, såg att nu lades SCCM SQL cert upp utan problem. Provade efteråt, det gick alldeles utmärkt att lägga på VMM agenten igen utan att det blev problem (för VMM eller SCCM).

Detta tips borde även fungera för andra apps som skapat ett certifikat med samma namn som SCCM servern. (dvs prova ta bort certet innan installationen, är du osäker, exportera ut certet)

/ITHarri

Baremetal deploy utan PXE i VMM?

Om du har flera PXE på samma nät kan det ibland vara knepigt att få till en boot även för VMM. Så jag har en ”workaround” för det. Fungerar även bra för remote kontor m.m.

De flesta servrar klarar av att mounta upp en ISO fil remote, och i AIK finns verktygen för att skapa en sådan.

Några enkla steg för att skapa ISO filen som kör WinPE boot åt dig.

1. Starta Deployment and Imaging Tools Environment på VMM servern (CMD)

2. Kör kommandot: ”copype amd64 C:\WinPE_amd64”

3. Kopiera sedan över allt i den mappen från C:\RemoteInstall\DCMgr (om du har WDS på VMM:en annars från den maskinen)

4. Skapa ISO filen av mappen med kommandot ”MakeWinPEMedia /ISO C:\winpe_amd64 c:\winpe_amd64\winpe.iso”

5. Kopiera ISO filen till maskinen som du har ILO (iDrac m.m) konsolen och mounta upp filen, starta BareMetal deploy som vanligt, och boota upp från ISO filen!

Svårare än så är det inte!

/Harri

Virtual Machine Converter 2 är ute

Klarar nu av att genomföra det som man förväntar sig, till exempel avinstallera VMware tools, och flytta över ip adresserna till rätt NIC:s i Hyper-V.  Den finns i två versioner, enklare MVMC samt MAT+MVMC som är tänkt för lite större migreringar.

System Center 2012 R2 – UR1 är här

Nedan länk har informationen till både patcharna & beskrivningar.

http://support.microsoft.com/kb/2904734/en-us

Gällande VMM så finns en del ”issues”, efter patchningen så behöver ni köra ett SQL script, samt kontrollera filbehörigheterna i mappen: ”C:\Program Files\Microsoft System Center 2012 R2\Virtual Machine Manager\bin\AddInPipeline\HostSideAdapters”, just den sista delen är ingenting nytt då jag träffat på den flera gånger, både i 2012 & i 2012 R2.

Se nedan klipp från KB artikeln för VMM

Important After you install the update package, you must apply the following SQL script on your Virtual Machine Manager Microsoft SQL Server database for Update Rollup 1 to function correctly.

/* script starts here */
ALTER Procedure [dbo].[prc_RBS_UserRoleSharedObjectRelation_Insert]
(
    @ID uniqueidentifier,
    @ObjectID uniqueidentifier,
    @ObjectType int,
    @RoleID uniqueidentifier,
    @UserOrGroup varbinary (85),
    @ForeignAccount nvarchar (256),
    @IsADGroup bit,
    @ExistingID uniqueidentifier = NULL OUTPUT
)
AS
SET NOCOUNT ON
   SELECT @ExistingID = [ID] FROM [dbo].[tbl_RBS_UserRoleSharedObjectRelation]
   WHERE [ObjectID] = @ObjectID AND [RoleID] = @RoleID 
 AND
 -- Select owner OR Select all which matches ForeignAccount or UserOrGroup OR
 -- both ForeignAccount and UserOrGroup is NULL 
 (([UserOrGroup] = @UserOrGroup OR [ForeignAccount] = @ForeignAccount) OR
 ([UserOrGroup] IS NULL AND @UserOrGroup IS NULL AND [ForeignAccount] IS NULL AND @ForeignAccount IS NULL))
   /* Ignore duplicate entries */
   IF (@ExistingID IS NULL)
   BEGIN
   INSERT [dbo].[tbl_RBS_UserRoleSharedObjectRelation]
        ([ID]
        ,[ObjectID]
        ,[ObjectType]
        ,[RoleID]
        ,[UserOrGroup]
        ,[ForeignAccount]
        ,[IsADGroup]
        ,[IsOwner]
        )
  VALUES
  (
      @ID,
      @ObjectID,
      @ObjectType,
      @RoleID,            
      @UserOrGroup,
      @ForeignAccount,
      @IsADGroup,
      0
  )
   END
SET NOCOUNT OFF
RETURN @@ERROR
/* script ends here */

Powershell Pingverktyg

Jag brukar använda ett skript som är enkelt anpassningsbart för att snabbt pinga många maskiner, användbart när man vill testa att alla maskinerna svarar på Ping efter en live migration från en host till en annan.

Du har två lägen som du kan köra:

Ett: Pinga alla maskiner som är startade (hittar automatiskt alla VM:s som du har)

Två: Pinga alla maskiner utifrån en textfil (Givetvis finns en oneliner för att automatiskt fylla listan åt dig!)

Jag brukar skapa en CMD fil i skriptkatalogen som startar PowerShell Skriptet, sedan brukar jag skapa en länk till skrivbordet, sätta lämpligt namn & en snygg ikon på den. Då har du den alltid lätt tillgänglig.

Skript 1, Pinga alla VM:s som är startade

#### Ping all computers
#
# Load Virtual Machine Manager Commandlets
ipmo
virtualmachinemanager

# Ping all Running VM:s
Write-Host
”Pinging all Running VM:s”
$VM
= ((Get-SCVirtualMachine | ? Status -EQ ”Running”).Name)

foreach ($name in $VM)
{
if ( Test-Connection -ComputerName $name -Count 1 -ErrorAction SilentlyContinue ) {
Write-Host $name is up” -ForegroundColor Green
}
else {
Write-Host $name is down” -ForegroundColor Red
}
}

Skript 2, Pinga efter en textfil:

#### Ping all computers in textfile
#
# First get a list of all your computers to the textfile (remove # first, the edit the list to your liking)
# (Get-SCVirtualMachine | where {$_.VirtualizationPlatform -eq ”HyperV”}).ComputerName > C:\script\computers.txt

### or this if you only have one Hyper-V host (w/o SCVMM)
# (get-vm).Name > C:\script\computers.txt

### Then ping all computers in this list

$names = Get-Content ”C:\script\computers.txt”

foreach ($name in $names) {
if ( Test-Connection -ComputerName $name -Count 1 -ErrorAction SilentlyContinue ) {
Write-Host $name is up” -ForegroundColor Green
}
else {
Write-Host $name is down” -ForegroundColor Red
}
}

2012 R2 och Gen 2 VM hårdvara

Lite kort om Generation 2 VM Hårdvaran

 • Gen 2 VM hårdvara ger dig bland annat UEFI boot, boot från SCSI disk m.m. Prestanda mässigt ingen jätteskillnad…
 • Förutom om ni som kör SAN med ODX stöd. Enbart SCSI diskarna har ODX stöd! Så nu får även C: ODX stöd! (mer om ODX här)
 • I System Center 2012 R2 VMM så finns nu stödet för v2 Virtual Hardware
 • För er som kör VDI, så finns det INTE stöd för RemoteFX i V2 VM hårdvaran, men den går att lägga upp och köra i VDI Collections. 3D prestandan var dock förvånansvärt bra, men till bekostnad av CPU kraft dock
 • I Gen 2 hårdvara så kan du PXE boota från din vanliga NIC, inget behov att köra en ”Legacy” NIC

 

 

 

Begränsingar i VMM 2012 R2 Preview

Det finns en hel del begränsningar i Vmm 2012 R2 som du bör veta om innan du startar dina labbar.

Aidan Finn har sorterat ut det viktigaste från listan åt oss: http://www.aidanfinn.com/?p=15210

Går inte att radera ”missing” VM i VMM 2012

Stötte på följande situation hos kund: En VM med samma namn fanns två gånger, varav den andra i ”State Missing” i VMM konsolen. Och givetvis går den inte att radera från konsolen då.

Lösningen blir att använda din bäste vän PowerShell!

OBS! har du bara en Hyper-V host, och det ligger dubletter, döp tillfälligt om den ”friska” VM:en, vore dumt att radera den av misstag 😉

 Get-SCVirtualMachine -VMHost DInHyperVHost -name DinVM | Remove-SCVirtualMachine -Force