Kategoriarkiv: Windows Server 2012

Hjälp, klustret svarar inte!

Det är knappast en trevlig känsla när man inser att SCOM larmar, VMM säger att den inte har kontakt med Filservern, samt när du loggar in på SOFS klusternoderna, eller rättare sagt, från din administrationsmaskin startar Failover Cluster Manager och inser att du inte ens kan koppla upp dig mot klustret.

Följande har nu hänt mig ett par gånger hos lite olika kunder. Och lösningen är som tur är hyffsat enkel också.

  1.  Ha lite is i magen, dina VM:s snurrar, så diskarna är uppe. Andas ut och starta PowerShell.
  2. Kontrollera status för ditt kluster ”Get-Cluster samt Get-ClusterNode” är bra verktyg för det.
    1. Troligen visar den nu att båda är i state ”UP”
  3. Pausa ena klusternoden, Suspend-ClusterNode ”ServerNamn” -DrainRoles
  4. På den servern som du nu stoppade, så startar du om klustertjänsten ”Restart-Service ClusSvc”
  5. Starta klustret igen med ”Resume-ClusterNode ”ServerNamn”
  6. Upprepa sedan proceduren med den andra noden.

Nu kommer du att upptäcka att du kan starta GUI verktygen mot Klustret igen.

När läget är under kontroll, så kan det vara läge för lite standard MS felsökning, dvs pausa en av noderna och starta om dom vi ordning.

Varför inträffar detta då, jag har märkt detta vid hårvaru/nätverksproblem. Men det kan mycket väl vara andra orsaker som att klusternoderna har olika patchnivåer osv.

/itHarri

Annonser

Hyper-V Remote Management Configuration Utility (HVRemote)

HVRemote är ett gratis verktyg som hjälper dig att konfigurera, men även felsöka Hyper-V hostar som du skall fjärrhantera. Perfekt för Core maskiner.

 

 

Vmware eller Hyper-V?

Jag får ofta frågan om vilken virtualiseringsplattform som gäller idag?

Jag skulle säga att det beror på dina förutsättningar, och hur din miljö ser ut idag. Men helt klart är att bland mina kunder så är trenden väldigt tydlig, det är System Center & Hyper-V dom flesta av mina kunder migrerar till idag.

Microsoft har släppt en whitepaper på hur dom anser att Hyper-V står sig mot VMware idag.

Competitive Advantages of Windows Server … – Download Center

Mer läsning hittar ni även här: http://blogs.technet.com/b/keithmayer/archive/2013/09/24/vmware-or-microsoft-comparing-vsphere-5-5-and-windows-server-2012-r2-at-a-glance.aspx#.UwsfQHkheMh

Att tänka på när ni skapar Storage Spaces / VDisks

Vill du kunna lägga till en (1) disk i din Storage pool i framtiden? Då gäller det att du skapat VDisken i StoragePoolen rätt från början. NumberOfColumn värdet bestämmer hur många diskar som du måste öka med åt gången. (Starta med 3 och du får 3 som default, ska du öka i framtiden så måste du lägga till 3 diskar varje gång du uppgraderar 3+3 dvs.

Powershell Pingverktyg

Jag brukar använda ett skript som är enkelt anpassningsbart för att snabbt pinga många maskiner, användbart när man vill testa att alla maskinerna svarar på Ping efter en live migration från en host till en annan.

Du har två lägen som du kan köra:

Ett: Pinga alla maskiner som är startade (hittar automatiskt alla VM:s som du har)

Två: Pinga alla maskiner utifrån en textfil (Givetvis finns en oneliner för att automatiskt fylla listan åt dig!)

Jag brukar skapa en CMD fil i skriptkatalogen som startar PowerShell Skriptet, sedan brukar jag skapa en länk till skrivbordet, sätta lämpligt namn & en snygg ikon på den. Då har du den alltid lätt tillgänglig.

Skript 1, Pinga alla VM:s som är startade

#### Ping all computers
#
# Load Virtual Machine Manager Commandlets
ipmo
virtualmachinemanager

# Ping all Running VM:s
Write-Host
”Pinging all Running VM:s”
$VM
= ((Get-SCVirtualMachine | ? Status -EQ ”Running”).Name)

foreach ($name in $VM)
{
if ( Test-Connection -ComputerName $name -Count 1 -ErrorAction SilentlyContinue ) {
Write-Host $name is up” -ForegroundColor Green
}
else {
Write-Host $name is down” -ForegroundColor Red
}
}

Skript 2, Pinga efter en textfil:

#### Ping all computers in textfile
#
# First get a list of all your computers to the textfile (remove # first, the edit the list to your liking)
# (Get-SCVirtualMachine | where {$_.VirtualizationPlatform -eq ”HyperV”}).ComputerName > C:\script\computers.txt

### or this if you only have one Hyper-V host (w/o SCVMM)
# (get-vm).Name > C:\script\computers.txt

### Then ping all computers in this list

$names = Get-Content ”C:\script\computers.txt”

foreach ($name in $names) {
if ( Test-Connection -ComputerName $name -Count 1 -ErrorAction SilentlyContinue ) {
Write-Host $name is up” -ForegroundColor Green
}
else {
Write-Host $name is down” -ForegroundColor Red
}
}

Anpassa Task Manager i Win 2012 (R2)

Det har alltid retat mig att det inte hårddisk statistiken syns på Windows Server 2012 R2 på samma sätt som i Windows 8. Nu finns det dock en enkel lösning för detta, tipset kommer från min kollega David Sjölund.

Starta en eleverad kommandopromt och skriv in ”Diskperf -Y”

”Diskperf -N” om du vill stänga av funktionen.

diskperf

NetApp Insight 2013 & Microsoft MAT

Vilken lycka att på NetApp Insight 2013 i Irland få träffa på två riktiga stjärnor, Glenn Sizemore från NetApp och ”Migration” Mark Gosson från Microsoft. Se filmen från deras gemensamma ”barn” så kan ni förstå varför jag gillar dessa två gentlemen 🙂

Se filmen om MAT with NetApp Shift här http://youtu.be/IANszL-PuLY

Vi arbetar tillsammans med Microsoft & NetApp för att leverera tjänsterna, även för er som inte har en NetApp enhet (via uthyrning) så ni kan minska er nertid med en faktor av x1000 (!)

För er som redan har en NetApp så är kravet för att köra Microsoft MAT  ladda ner här: http://blogs.technet.com/b/privatecloud/archive/2013/07/24/mat-_2800_powered-by-project-shift_2900_.aspx

MAT:s skript sätter upp hela miljön, så vad du behöver är antingen en ren NetApp Cluster OnTap 8.2 enhet, alternativt en VServer på en en befintlig NetApp enhet.

Planerar att återkomma med en blogpost i ämnet under vintern.

För få nätverkskort i ditt labb?

I VMM är en det enkelt att konfigurera multipla nätverk, men ibland så vill man ha ett nätverkskort separerat för trafik enbart inom en Hyper-V host. Då har Microsoft en enkel lösning åt dig.

Börja med att öppna ”Enhetshanteraren”

Klicka sedan på nästa och välj enligt nedan

Välj sedan Nätverkskort i listan

Välj sedan Microsoft / KM-Test…

Du har nu en ny ”Internal Only NIC” som du kan använda i Hyper-V, du kan även testa NIC Teaming i Windows 2012 och framåt.

Går inte att radera ”missing” VM i VMM 2012

Stötte på följande situation hos kund: En VM med samma namn fanns två gånger, varav den andra i ”State Missing” i VMM konsolen. Och givetvis går den inte att radera från konsolen då.

Lösningen blir att använda din bäste vän PowerShell!

OBS! har du bara en Hyper-V host, och det ligger dubletter, döp tillfälligt om den ”friska” VM:en, vore dumt att radera den av misstag 😉

 Get-SCVirtualMachine -VMHost DInHyperVHost -name DinVM | Remove-SCVirtualMachine -Force

VM Addition versioner och tips

För tillfället är den senaste versionen av Integration Services 6.2.9200.16433 (för 2003 & XP är det 6.2.9200.16384), för att kontrollera vilka versioner du kör på dina VM:s kan du köra följande oneliner i PowerShell (på Hyper-V hosten)

get-vm | Sort-Object -Property IntegrationServicesVersion -Descending | ft Name, IntegrationServicesVersion

Stoppar du sedan bara in integration services i Hyper-V så ser det ut som uppgraderingen lyckas, men icke, efter omstart så är versionen densamma. För att lyckas med installationen så behöver du manuellt köra filen som administratör och då går det alldeles utmärkt.

GLÖM INTE ATT TA UT SKIVAN direkt efter installationen, framförallt i kluster!

För att kontrollera om du glömt nån skiva i dina VM:s (från VMM servern)

# Hämta alla VMs i listformat från Hyper-V (körs på VMM servern)
Get-Module -ListAvailable *virtual* | import-module
Get-SCVirtualMachine | where {$_.VirtualizationPlatform -eq ”HyperV”} | Get-SCVirtualDVDDrive | where {$_.Connection -ne ”None”} | FL Name, Connection