Bloggarkiv

DPM 2012 (R2) Backup av Exchange 2013

Några steg som som får din Exchange backup att lyckas.

  1. Installera Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012 på DPM Servern
  2. Kopiera ese.dll samt eseutil.exe från Exchange servern till DPM
    • Från: ”\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Bin”
    • Till: ”\Program Files\Microsoft System Center 2012 R2\DPM\DPM\bin”
  3. Om din Exchange Server är virtuell och du redan kör en Hyper-V backup av den, se till att den agenbaserade backupen inte krockar med det schemat (och låser databasen när du ska ta backup på den)

Felmeddelande du får om du inte har VCRedist installerat lyder såhär: ”Data consistency verification check failed for LOGS of Exchange Mailbox Database <Database Name> (ID 30146 Details: The extended attributes are inconsistent (0xFF))

Annonser

Exchange 2013 uppdraget jag gjorde har släppts som pressrelease

Kul Exchange 2013 uppdrag, genomfördes direkt efter CU1 släpptes! Extra roligt var att jag fick chansen att genomföra en massa PowerShell automation, till exempel när Skolelever ska läggas till, eller vad sägs om en helt PowerShell baserad dokumentation som dessutom uppdaterar sig själv en gång i månaden, smidigt om man vill backa några månader och se om nåt har förändrats i miljön 🙂

Exchange 2013 CU 3 släppt

Dags att uppdatera våra Exchange 2013 servrar igen.

Exchange 2013 slutar ta emot SMTP var 4-8 timme

Många är det som har upplevt att Exchange 2013 är ostabilt när det gäller SMTP. Två möjliga lösningar utöver det jag skrev i artikeln tidigare i veckan.

1. Anti-Malware Scanning

Stäng av Anti-Malware Scanning i Exchange 2013 med PowerShell Kommandot, det har rapporterats om timeouts i tjänsten som sedan hänger/låser/stoppar Transport tjänsten

&$env:ExchangeInstallPath\Scripts\Disable-Antimalwarescanning.ps1

2. Gör om din egenskapade connectors så att de ligger på Frontend Transport (inte Hub Transport)

Se en av många trådar i ämnet: http://social.technet.microsoft.com/Forums/exchange/en-US/cd03793b-9e99-474e-8f25-11275652882f/exchange-2013-stops-receiving-external-email-after-about-8-hours

Ett skript som underlättar ifall du har många IP satta i din Receive Connector.

 # Del ett importerar dina gamla Remote IP Ranges
(Get-ReceiveConnector ”ExSrv2013namn\Din Gamla Connector”).RemoteIPRanges | select Lowerbound,Upperbound,RangeFormat | sort-object Lowerbound | export-csvc:\rcip.txt –NoTypeInformation

# Nu behöver du radera din gamla connector och skapa din nya (blir konflikt annars) Kopiera alla inställningar.

# Del två importerar adresserna till nya Connectorn som du precis skapat. 

$csv = ”c:\rcip.txt”
$rc=”ExSrv2013namn\Din Nya Connector”
$impcsv = import-csv $csv
foreach($linein$impcsv)
{
$ipAdd=$line.LowerBound
$conn=Get-ReceiveConnector$rc
$conn.RemoteIPRanges +=$ipAdd
Set-ReceiveConnector$rc-RemoteIPRanges$Conn.RemoteIPRanges
}

 

Exchange 2013 RCP Client Access Service krachar

Har felsökt och konstaterat vissa problem med Exchange 2013 med RPC Client Access service hos kund.

Loggboken visar följande: Först 7031, sedan 7032 och till slut flera 7011 och 5011.

7031:
The Microsoft Exchange RPC Client Access service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). The following corrective action will be taken in 5000 milliseconds: Restart the service.

7032:
The Service Control Manager tried to take a corrective action (Restart the service) after the unexpected termination of the Microsoft Exchange RPC Client Access service, but this action failed with the following error:

An instance of the service is already running.

7011
a timeout (30000 milliseconds) was reached while waiting for a transaction response from the MSExchangeRPC service.

5011
A process serving application pool ‘MSExchangeRpcProxyAppPool’ suffered a fatal communication error with the Windows Process Activation Service. The process id was ‘21368’. The data field contains the error number.

Drabbade Exchange 2013 servrar kör CU1 samt CU2.

Flera olika lösningar på problemet.
1. I registret, under HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\ lägg till DWORD ”MinimumConnectionTimeout” med Decimalvärde ”120”
2. Stäng av och ”disabla” Exchange Health Services tjänsten.
3. För virtuella maskiner: Öka CPU & Minne
4. Om du stängt av IPv6 slå omedelbart på den igen! (skall aldrig stängas av)

Förenklad Exchange 2013 installation

För en snabb och smidig Ex2013 installation

Samma kommando för Ex 2013 CAS, MBX eller CAS/MBX rollerna.

Import-Module ServerManager ; Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation,Desktop-Experience,NET-Framework-45-Features,RPC-over-HTTP-proxy,RSAT-Clustering,RSAT-Clustering-CmdInterface,RSAT-Clustering-Mgmt,RSAT-Clustering-PowerShell,Web-Mgmt-Console,WAS-Process-Model,Web-Asp-Net45,Web-Basic-Auth,Web-Client-Auth,Web-Digest-Auth,Web-Dir-Browsing,Web-Dyn-Compression,Web-Http-Errors,Web-Http-Logging,Web-Http-Redirect,Web-Http-Tracing,Web-ISAPI-Ext,Web-ISAPI-Filter,Web-Lgcy-Mgmt-Console,Web-Metabase,Web-Mgmt-Console,Web-Mgmt-Service,Web-Net-Ext45,Web-Request-Monitor,Web-Server,Web-Stat-Compression,Web-Static-Content,Web-Windows-Auth,Web-WMI,Windows-Identity-Foundation

Sedan är det klart skall du installera följande för en ren CAS server:

Och följande på en Mailbox alternativt MBX+CAS kombinerad server.

  1. Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Core Runtime 64-bit
  2. Microsoft Office 2010 Filter Pack 64 bit
  3. Microsoft Office 2010 Filter Pack SP1 64 bit

Sedan är det bara att installera Ex2013 från skivan.

Exchange 2013 äntligen redo för migreringar

Microsoft lade nyligen upp Exchange 2013 CU1 uppdateringen som var sista länken i kedjan för migreringar från Ex 2007/2010.

Mer info hittar du här: Released: Exchange Server 2013 RTM Cumulative Update 1

Direktlänk till nedladdningen av Ex2013 CU1 Cumulative update 1 for Exchange Server 2013

MS passade även på att släppa en Ignite Webcast som beskriver samlevnad mellan Ex2013 & tidigare versioner. Du kommer åt den här: Exchange Deployment and Coexistence

/Harri

Exchange 2013 RTM CU1 Status

2:a april ser det ut som att vi äntligen kan påbörja migreringarna till Exchange 2013!

Version 2 ute av Microsoft Exchange PST Capture

Behöver du hitta & samla in pst filer i din miljö? Ladda då ner den nya versionen av Microsoft gratisverktyg som släpptes i dagarna.

Nya versionen stödjer nu även Exchange 2013.

Hämta den här: http://aka.ms/getpstcapture och läs dokumentationen här: http://aka.ms/pstcapture

/Harri

Migrering till Exchange 2013 är äntligen supporterat!

Microsoft har släppt uppdateringar till både Exchange 2007 & 2010 som har support för Side-by-Side migrering till Exchange 2013. (2003 måste mellanlanda på antingen 2007 eller 2010 först)

För Exchange 2007 http://support.microsoft.com/kb/2788321/en-us (Rollup 10)

För Exchange 2010 http://support.microsoft.com/kb/2808208 (Sp3)

Goda nyheter för många av oss som väntat länge!

Behöver du frächa upp dig i vad som är nytt i Exchange 2013, http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj150540.aspx