Bloggarkiv

Importera PST filer från Enterprise Vault till Exchange

Några bra Exchange skript som jag använt när jag migrerat kunder från Symantects Enterprise Vault till Exchange. Skripten är från Exchange 2010 Sp1 och framåt.

OBS! Artikel omfattar inte hur du sätter upp Arkiveringen i Exchange 2010, men det finns en suverän blogpost i flera delar här: http://techdom.nl/microsoft/exchange-2010-sp1-archiving-part-1-introduction-preparing-exchange-environment/

Enterprise Vault (EV) har en funktion att dumpa alla arkiv till PST, det är redan gjort innan punkt ett.

Jag kör PowerShell ISE oftast för att underlätta skriptarbetet, för att få PowerShell ISE prata Exchange 2010 kör jag följande på den
Add-PSSnapin Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.E2010

Radera EV Stubbarna

Det första vi ska göra efter att vi stängt av EV är att ta bort stubbarna från mailboxen som inte längre har ett EV Arkiv. Detta gör vi via PowerShell.

Search-Mailbox -Identity HAFO01 -SearchQuery ‘body:”This message has been archived. View the original item”‘ –DeleteContent

 Aktivera Policys & Arkivet

Kör skriptet nedan på önskad mailbox, ändra ”Din MBX Policy” & ”ArchiveDB01” så att den matchar dina inställningar.

# Skriv in namnet på önskad mailbox i variabeln på rad 2 (HAFO01)
$MB = ”HAFO01”Set-Mailbox -Identity $MB –SingleItemRecoveryEnabled $true -LitigationHoldEnabled $true -RetentionPolicy ‘Din MBX Policy’ 

Enable-Mailbox -Identity $MB.Name -Archive -ArchiveDatabase ‘ArchiveDB01’

Skapa en csv fil för importen

Jag gjorde helt enkelt en ”dir” i kommandoprompten och pipade den till en txt fil, sedan formaterade jag den med Excel enligt nedan. Finns säkert snyggare sätt, men detta fungerade bra för mig J

CSV filens utseende när den var färdig. OBS! Spara den som UTF8 om du vill ha stöd för ÅÄÖ.

PSTFiles;Name
HarriForberg_Export_0001.pst;Harri Förberg
HarriForberg_Export_0002.pst;Harri Förberg
HarriForberg_Export_0003.pst;Harri Förberg

Migrera PST filerna från EV till Exchange

För att sedan importera alla PST filerna till användarnas arkiv

$data = Import-Csv .\D:\Script\ImportArchive\FormerUserArchive.csv -Delimiter ”;”foreach ($row in $data)

    {

    $PSTFile = $row.PSTFiles
    $MBName  = $row.Name
    $FilePath = (‘\\Fileserver1\Enterprise Vault PST\’ + $PSTFile)

$MBName
$PSTFile 

    New-MailboxImportRequest -Mailbox $MBName -FilePath $FilePath -BatchName ”EV PST Import” -Name $PSTFile -BadItemLimit 30
}

För att få lite statistik, kör kommandot:

Get-MailboxImportRequest | Get-MailboxImportRequestStatistics | ft Name, Status, TargetAlias, BytesTransferredPerMinute, PercentComplete -AutoSize

För att radera gamla (färdiga) requests

Get-MailboxImportRequest -Status Completed | Remove-MailboxImportRequest

 

/Harri

Annonser

Version 2 ute av Microsoft Exchange PST Capture

Behöver du hitta & samla in pst filer i din miljö? Ladda då ner den nya versionen av Microsoft gratisverktyg som släpptes i dagarna.

Nya versionen stödjer nu även Exchange 2013.

Hämta den här: http://aka.ms/getpstcapture och läs dokumentationen här: http://aka.ms/pstcapture

/Harri

iOS 6.1.2 släppt för att bota Exchange problem i iPhone

Mer information från Apple om uppdateringen här http://support.apple.com/kb/DL1639

Tidigare rapporter om felen här

Migrering till Exchange 2013 är äntligen supporterat!

Microsoft har släppt uppdateringar till både Exchange 2007 & 2010 som har support för Side-by-Side migrering till Exchange 2013. (2003 måste mellanlanda på antingen 2007 eller 2010 först)

För Exchange 2007 http://support.microsoft.com/kb/2788321/en-us (Rollup 10)

För Exchange 2010 http://support.microsoft.com/kb/2808208 (Sp3)

Goda nyheter för många av oss som väntat länge!

Behöver du frächa upp dig i vad som är nytt i Exchange 2013, http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj150540.aspx

Temporär lösning för IOS 6.1.x i Exchange

Apple har nu publicerat en temporär lösning i väntan på en uppdatering av IOS.

http://support.apple.com/kb/TS4532

Allvarlig bugg stoppar IOS 6.1x användare i Exchange 2010

Just nu rekommenderar Microsoft att IOS 6.1x användare blockeras från att synkronisera mot Exchange 2010 för att inte sänka servern. Apple och Microsoft jobbar på att lösa problemet.

Mer information hittar du i KB artikeln: http://support.microsoft.com/kb/2814847?wa=wsignin1.0

Även MacWorld rapporterar om problemet här: http://macatwork.idg.se/2.27195/1.491942/problem-med-ios-61-och-exchange