Bloggarkiv

Exchange 2013 slutar ta emot SMTP var 4-8 timme

Många är det som har upplevt att Exchange 2013 är ostabilt när det gäller SMTP. Två möjliga lösningar utöver det jag skrev i artikeln tidigare i veckan.

1. Anti-Malware Scanning

Stäng av Anti-Malware Scanning i Exchange 2013 med PowerShell Kommandot, det har rapporterats om timeouts i tjänsten som sedan hänger/låser/stoppar Transport tjänsten

&$env:ExchangeInstallPath\Scripts\Disable-Antimalwarescanning.ps1

2. Gör om din egenskapade connectors så att de ligger på Frontend Transport (inte Hub Transport)

Se en av många trådar i ämnet: http://social.technet.microsoft.com/Forums/exchange/en-US/cd03793b-9e99-474e-8f25-11275652882f/exchange-2013-stops-receiving-external-email-after-about-8-hours

Ett skript som underlättar ifall du har många IP satta i din Receive Connector.

 # Del ett importerar dina gamla Remote IP Ranges
(Get-ReceiveConnector ”ExSrv2013namn\Din Gamla Connector”).RemoteIPRanges | select Lowerbound,Upperbound,RangeFormat | sort-object Lowerbound | export-csvc:\rcip.txt –NoTypeInformation

# Nu behöver du radera din gamla connector och skapa din nya (blir konflikt annars) Kopiera alla inställningar.

# Del två importerar adresserna till nya Connectorn som du precis skapat. 

$csv = ”c:\rcip.txt”
$rc=”ExSrv2013namn\Din Nya Connector”
$impcsv = import-csv $csv
foreach($linein$impcsv)
{
$ipAdd=$line.LowerBound
$conn=Get-ReceiveConnector$rc
$conn.RemoteIPRanges +=$ipAdd
Set-ReceiveConnector$rc-RemoteIPRanges$Conn.RemoteIPRanges
}

 

Annonser