Månadsarkiv: augusti 2013

Ännu en dålig patch från Microsoft, Exchange 2013 KB2874216

Inatt togs patchen bort från Microsoft Update. Exchange teamet har släppt följande blogpost om vilka åtgärder som nu måste tas för att fixa problemen som drabbar sökmotorn i Exchange.

Det finns nu en KB artikel som beskriver hur du skall lösa problemen som patchen orsakar. Lustigt nog har Microsoft INTE testat denna patch innan i sin ”Dogfood miljö” innan dom släppte patchen…

Annonser

Går inte att radera ”missing” VM i VMM 2012

Stötte på följande situation hos kund: En VM med samma namn fanns två gånger, varav den andra i ”State Missing” i VMM konsolen. Och givetvis går den inte att radera från konsolen då.

Lösningen blir att använda din bäste vän PowerShell!

OBS! har du bara en Hyper-V host, och det ligger dubletter, döp tillfälligt om den ”friska” VM:en, vore dumt att radera den av misstag 😉

 Get-SCVirtualMachine -VMHost DInHyperVHost -name DinVM | Remove-SCVirtualMachine -Force

Exchange 2013 slutar ta emot SMTP var 4-8 timme

Många är det som har upplevt att Exchange 2013 är ostabilt när det gäller SMTP. Två möjliga lösningar utöver det jag skrev i artikeln tidigare i veckan.

1. Anti-Malware Scanning

Stäng av Anti-Malware Scanning i Exchange 2013 med PowerShell Kommandot, det har rapporterats om timeouts i tjänsten som sedan hänger/låser/stoppar Transport tjänsten

&$env:ExchangeInstallPath\Scripts\Disable-Antimalwarescanning.ps1

2. Gör om din egenskapade connectors så att de ligger på Frontend Transport (inte Hub Transport)

Se en av många trådar i ämnet: http://social.technet.microsoft.com/Forums/exchange/en-US/cd03793b-9e99-474e-8f25-11275652882f/exchange-2013-stops-receiving-external-email-after-about-8-hours

Ett skript som underlättar ifall du har många IP satta i din Receive Connector.

 # Del ett importerar dina gamla Remote IP Ranges
(Get-ReceiveConnector ”ExSrv2013namn\Din Gamla Connector”).RemoteIPRanges | select Lowerbound,Upperbound,RangeFormat | sort-object Lowerbound | export-csvc:\rcip.txt –NoTypeInformation

# Nu behöver du radera din gamla connector och skapa din nya (blir konflikt annars) Kopiera alla inställningar.

# Del två importerar adresserna till nya Connectorn som du precis skapat. 

$csv = ”c:\rcip.txt”
$rc=”ExSrv2013namn\Din Nya Connector”
$impcsv = import-csv $csv
foreach($linein$impcsv)
{
$ipAdd=$line.LowerBound
$conn=Get-ReceiveConnector$rc
$conn.RemoteIPRanges +=$ipAdd
Set-ReceiveConnector$rc-RemoteIPRanges$Conn.RemoteIPRanges
}

 

VM Addition versioner och tips

För tillfället är den senaste versionen av Integration Services 6.2.9200.16433 (för 2003 & XP är det 6.2.9200.16384), för att kontrollera vilka versioner du kör på dina VM:s kan du köra följande oneliner i PowerShell (på Hyper-V hosten)

get-vm | Sort-Object -Property IntegrationServicesVersion -Descending | ft Name, IntegrationServicesVersion

Stoppar du sedan bara in integration services i Hyper-V så ser det ut som uppgraderingen lyckas, men icke, efter omstart så är versionen densamma. För att lyckas med installationen så behöver du manuellt köra filen som administratör och då går det alldeles utmärkt.

GLÖM INTE ATT TA UT SKIVAN direkt efter installationen, framförallt i kluster!

För att kontrollera om du glömt nån skiva i dina VM:s (från VMM servern)

# Hämta alla VMs i listformat från Hyper-V (körs på VMM servern)
Get-Module -ListAvailable *virtual* | import-module
Get-SCVirtualMachine | where {$_.VirtualizationPlatform -eq ”HyperV”} | Get-SCVirtualDVDDrive | where {$_.Connection -ne ”None”} | FL Name, Connection

SC 2012 SP1 Update Rollup 3

Dags att börja uppdatera System Center miljön efter semestern, VMM har fått 25 välbehövliga fixar bland annat.

Länk till mera information samt nedladdning av pactharna: http://support.microsoft.com/kb/2836751

OBS! Glöm inte uppdatera Hyper-V agenterna i VMM efter slutförd uppdatering.

update

Exchange 2013 RCP Client Access Service krachar

Har felsökt och konstaterat vissa problem med Exchange 2013 med RPC Client Access service hos kund.

Loggboken visar följande: Först 7031, sedan 7032 och till slut flera 7011 och 5011.

7031:
The Microsoft Exchange RPC Client Access service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). The following corrective action will be taken in 5000 milliseconds: Restart the service.

7032:
The Service Control Manager tried to take a corrective action (Restart the service) after the unexpected termination of the Microsoft Exchange RPC Client Access service, but this action failed with the following error:

An instance of the service is already running.

7011
a timeout (30000 milliseconds) was reached while waiting for a transaction response from the MSExchangeRPC service.

5011
A process serving application pool ‘MSExchangeRpcProxyAppPool’ suffered a fatal communication error with the Windows Process Activation Service. The process id was ‘21368’. The data field contains the error number.

Drabbade Exchange 2013 servrar kör CU1 samt CU2.

Flera olika lösningar på problemet.
1. I registret, under HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\ lägg till DWORD ”MinimumConnectionTimeout” med Decimalvärde ”120”
2. Stäng av och ”disabla” Exchange Health Services tjänsten.
3. För virtuella maskiner: Öka CPU & Minne
4. Om du stängt av IPv6 slå omedelbart på den igen! (skall aldrig stängas av)

Pactha dina WIM & VHD(x) offline

John Savill har publicerat en Youtube video som beskriver hur du kan offlinepatcha dina VHX(x) och WIM filer. Kanonbra om du har en syspreppad image som du inte vill starta upp!

Här kan du se instruktionsvideon
http://www.youtube.com/watchv=cOUlW2bJnK0&feature=share&list=UUpIn7ox7j7bH_OFj7tYouOQ

Här kan du hämta koden
http://www.savilltech.com/downloads/Install-Patch/Install-Patch.psm1

Kortfattad instruktion:
Kopiera Install-Patch.psm1
till $env:USERPROFILE\Documents\WindowsPowerShell\Modules\Install-Patch
Importera följande moduler i powershell:
import-module install-patch
import-module Hyper-V

Kör sedan kommandot:
Install-Patch D:\VHD\WIN2012GM.vhdx D:\Updates

//Harri